GENEL KURULA TEŞEKKÜR… Dernekleşme sürecindeki aktif katılımınızın yanısıra 17.04.2021’de yapılan Genel Kurul toplantısına katılımınız ve katkılarınızdan dolayı da teşekkür ederiz.

0

GENEL KURULA TEŞEKKÜR

Sayın Üyemiz,
Derneklerin gücünü belirleyen faktörler, “mali durumları”, “organizasyonel yapıları” ve “üye sayılarıyla” birlikte, hiç kuşkusuz “nitelikli üyeleridir”. Derneğimiz asıl gücünü, siz değerli üyelerimizin akademik ve şahsi özelliklerinden, Dernek faaliyetlerine destek ve katılımlarından almaktadır.

Dernekleşme sürecindeki aktif katılımınızın yanısıra 17.04.2021’de yapılan Genel Kurul toplantısına katılımınız ve katkılarınızdan dolayı da teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu olarak bizlere vermiş olduğunuz bu görevi layıkıyla yerine getirmeyi hedefliyoruz.
Bundan sonraki süreçte de dernek faaliyetlerine, çalışma gruplarına ve derneğin kurumlaşma sürecine aktif olarak katılmanızın beklentisi ve ümidi içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Sizlerden gelen düşünce, teklif, öneri, eleştiri vb. her türlü bilgi, yol haritamınızın daha sağlıklı olarak belirlenmesinde, plan ve programlarımızın revize edilmesinde, bize ışık tutacak ve önümüzün aydınlanmasını sağlayacaktır.

Bugün çıktığımız bu yolda, sizlerden ilk ricamız, Dernek çalışmalarımızda bize yol göstereceğini, yararlı olacağını düşündüğünüz, hali hazırda mevcut bütün tekliflerinizi ve önerilerinizi, önceden ilgili olduğunu düşündüğünüz kurum ve kişilerle paylaşmış olup olmadığınıza bakmaksızın aşağıdaki formdan bize iletebilirsiniz.

https://www.academicsatrisk.org/?page_id=19

Sizlerle kuracağımız sanal/fiziksel iletişim kanalları vasıtasıyla irtibat halinde olmak istediğimizi önemle ifade eder, sağlıklı ve huzurlu kalmanızı temenni ederiz.

Saygılarımızla
Academics At Risk Yönetim Kurulu

DERNEKLEŞME SÜRECİNİN ÖNÜMÜZDEKİ ADIMLARI

-Divan Başkanı ve Divan Katibinin, Genel Kurul üye listesini hazırlamaları.
-Divan Başkanı ve Divan Katibinin, Gründungsprotokollü hazırlamaları.
-Tüzük metninin, Kurucular Kurulunun 7 üyesi tarafından imzalanması.
-Hazırlanan dosyanın, Yönetim Kurulunun iki üyesi tarafından notere teslim edilerek idare mahkemesi sürecinin başlatılması.
-Sicil numarasının alınması.
-Alınan sicil numarasıyla, Finanzamt’a tekrar başvurup resmi kuruluş sürecinin tamamlanması.

Leave A Reply