Medical Sciences

Academics at Risk Platformu
Sağlık Bilimleri ve Tıp Çalışma Grubu

Academics At Risk Platformu bünyesinde faaliyet gösteren „Sağlık Bilimleri ve Tıp Çalışma Grubu“ tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetik, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, odyoloji, ortez ve protez, sosyal hizmet, sağlık yönetimi ve benzeri alanlarda master ve üzeri eğitime sahip akademisyenlerin oluşturduğu bir çalışma grubudur.

Bu çalışma grubunun amacı, ilgili alanlardaki akademisyenlerin bir masa etrafında buluşturulması, tecrübe paylaşımlarının sağlaması, akademik hayata entegrasyon konusunda ihtiyaçların belirlenmesi sonrası gerekli desteğin sağlanmasıdır.

Çalışma gurubumuzda Scholar Rescue Fund, Philipp Schwartz-Initiative ve Volkswagen Stiftung gibi insiyatif ve vakıf bursiyeri olup üniversitelerde akademik hayatına devam eden akademisyenler yer almaktadır.
Çalışma gurubumuz, ülkelerinde akademik özgürlükleri gasbedilmiş akademisyen ve akademisyen adaylarına aşağıda yer alan konularda gönüllü destek sunmaktadır.

*Diploma denklikleri ve işlemleri konusunda danışmanlık
*Phillip Schwartz, Scholar Rescue Fund ve Volkswagen Stiftung burs başvuruları için danışmanlık
*Lisans, master ve doktora öğrencilerine akademik çalışmaları sürecinde gönüllü rehberlik ve danışmanlık
*Akademik makale yazmak isteyen akademisyenler için disiplin bazlı network sağlama
*İhtiyaç ve talepler doğrultusunda akademik seminer düzenleme,
çalıştay ve kongreler düzenleme

Sağlık Bilimleri ve Tıp Çalışma Grubuna dünyanın her yerinden akademisyenleri davet ediyoruz.

Katılmak isteyen akademisyen ve akademisyen adaylarının

saglikbilimleri.tip@academicsatrisk.org

e-mail adresimize akademik CV’ leri ile taleplerini iletmeleri yeterlidir.

Kişisel bilgileriniz; DSGVO (Avrupa Veri Güvenliği Tüzüğü) ve BDSG (Federal Veri Güvenliği Yasası) kapsamında koruma altındadır.