Political Science and International Relations

Academics at Risk Platformu
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Disiplinleri Çalışma Grubu

Platformumuzun, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve yakın dallarda çalışan akademisyenlerinin birarada ortak araştırma, analiz ve değerlendirmeler yaptıkları çalışma grubudur.
Günümüz itibariyle (2021) üyelerimizin büyük kısmı Almanya’da bulunan akademisyenlerden oluşuyor olsa da bizimle birlikte çalışmayı isteyen akademisyenler için yalnız mekansal anlamıyla değil, dil, din, ırk, cins, düşünce, siyasi görüş, felsefi inanç vb. her türlü sınıflandırıcı sıfatlar yönüyle de herhangi bir sınırlandırma engeli sözkonusu değildir.

Ortak akademik çalışmalar ya da projeler yapmak, dernek, vakıf, üniversite ya da araştırma kurumlarından burs almak, alanıyla ilgili görüş, düşünce ve deneyimlerini paylaşmak isteyen bütün akademisyenler
siyasetbilimi@academicsatrisk.org

mail adresinden bize ulaşabilirler.

Not:
1) Corona pandemisi sürecince bütün toplantılarımız online olacaktır.

2) Kişisel bilgileriniz; DSGVO (Avrupa Veri Güvenliği Tüzüğü) ve BDSG (Federal Veri Güvenliği Yasası) kapsamında koruma altındadır.