Linguistics and Literature

Academics at Risk Platformu
Dil Bilimleri ve Edebiyat Disiplini Çalişma Grubu

Çalışma grubumuz Academics at Risk bünyesinde faaliyet gösteren ihtisas gruplarından birisidir.
Grubumuzun amacı; dil ve edebiyat sahasında uzmanlaşmış akademisyenleri bir araya getirmek; onların bilgi ve birikimlerinin paylaşımına zemin oluşturmak, bu alanda akademik çalışmalarını devam ettirmek isteyen akademisyenlere yol göstermek ve alanla ilgili akademik faaliyetleri hayata geçirmektir.

İlk çalışmalarına Almanya’daki akademisyenlerle bir araya getirmek suretiyle başlayan grubumuz, önümüzdeki günlerde dünyanın farklı coğrafyalarındaki meslektaşları ile de temasa geçmeyi ve akademik çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Bilginin ve tecrübenin paylaştıkça arttığına, müzakerelerin yeni ufuklara kapılar araladığına inanan grubumuz, bu alanda çalışan akademisyenleri ortak bir zeminde buluşturmak suretiyle yeni çalışmalara ve projelere ortam hazırlamaktadır.

Bu coğrafyada alanla ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlamayı, akademisyenlerle irtibat kurmayı planlayan grubumuz, akademik çalışma yapmak isteyen meslektaşlarını teşvik etmek ve destek vermek suretiyle akademik çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

Bugün farklı Üniversite ve ülkelerden gelen uzmanlarımız ihtisasları ile ilgili önemli tecrübe ve donanıma sahipler. Bahsedilen potansiyelin farkında olan grubumuz tecrübelerini paylaşmalarının yanında geleceğe matuf bu coğrafyada yapılabilecek faaliyetleri de müzakere etmek suretiyle yeni proje ve çalışmaların da zeminini oluşturmaktadır.

Önümüzdeki günlerde bütün Türk dünyasına hitap edebilecek akademik bir dergi çalışmasını başlatacak olan grubumuz, seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar yapmayı planlamakta, dil ve edebiyatla ilgili farklı projelerle akademik faaliyetlerini sürdürecektir.

Akademik çalışma yapmak isteyen ve projelerimizde yer almayı düşünen akademisyenler grubumuzda istedikleri akademik ortamı bulacaktır.

Çalışmalarımıza katılmak için akademik özgeçmişiniz ile birlikte aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz;

dil.edebiyatbilimleri@academicsatrisk.org

Kişisel bilgileriniz; DSGVO (Avrupa Veri Güvenliği Tüzüğü) ve BDSG (Federal Veri Güvenliği Yasası) kapsamında koruma altındadır.